Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forums
Jauna tēma
Tēma Autors Atbildes Pēdējā atbilde
ISO standartu loma uz??mumu konkur?tspej? miks 7 2016-06-25 01:59:34
rokasgr?mata pal?g? 4 2016-06-25 01:59:20
Par neatbilst?b?m un korekt?vaj?m-prevent?vaj?m d. Santa 11 2016-06-25 01:58:28
Vajadz?ga pal?dz?ba P?vels 3 2016-06-25 01:57:55
l?dzdal?ba LKA monta 8 2016-06-25 01:56:43
k? uztur?t darbiniekos entuziasmu? MK 5 2016-06-22 21:23:57
TQM Ilze 10 2016-06-22 15:18:48
pieredzes apmai?a - galvenie darbi KV 7 2016-05-18 05:46:29
Kvalit?tes vad?t?ju un auditoru re?istrs VR 6 2016-05-18 05:43:08
ISO konsultacijas Inese 8 2016-05-18 05:31:55
Kval-vad-sist-speci?lista darbietilp?ba LB 4 2016-05-18 05:19:11
Ar ko s?kt? darbinieks 12 2016-04-25 13:27:44
iGrafx un l?dz?gu produktu lietot?jiem E.J. 8 2016-03-11 05:53:33
cik maks? ieg?d?ties ISO 9001:2000 standartu? Liena 8 2016-03-11 05:50:52
Procesi, to identific?�ana Caty 17 2016-03-11 05:48:15
darba apraksts Tija 8 2016-03-11 05:47:20
Integr?t?s vad?bas sist?mas Aina P 12 2016-03-11 05:44:41
ISO 9001 ievie�ana un RE?LI uzlabojumi uz??mum? E.J. 6 2014-12-22 21:54:33
Proced?ras un iek�?jie normat?vie akti iest?d? Kvalit?te 3 2014-12-22 21:48:38
KMS ansis 7 2014-12-22 21:45:45
Lapas: 1 | 2 | 3 | 4 |


LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana