Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 

Šis teksts ir paraugs!

 


Pieteikums par dal?bu Latvijas Kvalit?tes balvas konkurs? j?iesniedz l?dz katra gada 1.j?nijam

Uz???muma sagatavotais pašnov?rt?jums atbilstoši EFQM modelim j?iesniedz l?dz 1.septembrim

 

Dal?bas maksa:

Maziem un vid?jiem uz??mumiem Ls 250

Lieliem uz??mumiem Ls 450

 

Inform?cija par konkursa nolikumu un krit?rijiem pieejama sada?? "Balvas"

 

Lasiet interviju ar Latvijas Kvalit?tes balvas ieguv?ju 2007 "RRB Celtniec?ba" vad?bu sada?? "�urn?ls" - "Raksti"

Pievienojaties lab?kajiem!LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana