Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 

Latvijas Kvalit?tes asoci?cija sadarb?b? ar Swedbank ?etrus gadus p?c k?rtas organiz?ja


Klientu apkalpošanas gada balvu 
 Balvas dibin?šanas m?r?is bija atz?m?t lab?kos sasniegumus klientu apkalpošan?, k? ar? sekm?t lab?k?s prakses apzin?šanu un populariz?šanu, l?dz ar to veicinot kvalitat?v?ku klientu apkalpošanu Latvij?.

 


  

Swedbankas Klientu apkalpošanas gada balvas ieguv?ji


   
Gads

Lielo uz??mumu grupa

Mazo un vid?jo uz??mumu grupa

2008

SIA Latvijas Mobilais telefons

SIA Drošas braukšanas skola

2007  

AS Capital

2006

SIA Venden

SIA DPD

2005

SIA DT Mobile-Dual

IF LatvijaLKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana