Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forum

Kurus konsultantus izv?l?ties.

Autors: J?nis
Datums: 2007-08-29 15:55:00

Varb?t KPF

Re:Kurus konsultantus izv?l?ties.

Autors: MZ
Datums: 2007-09-06 13:33:17

Pajaut? vair?kiem, pajaut? individu?liem konsultantiem, pajaut? atsauksmes un atrodi sev piem?rot?ko. Nez, vai te forum? k?ds pal?dz?s vair?k par sevis / ?oma pareklam?�anu. Man, piem?ram, nen?k pr?t? neviena KPF konsult?ta firmu, t?p?c atbild?t par KPF neprat?�u. Jaut?jums san?k k? adres?ts sertifik?cijas auditoriem, bet vi?iem nav ?tiski izteikties par konsultantiem t?pat k? konsultantiem nav ?tiski noteikt konkr?tu sertifik?cijas uz??mumu. V?l jau j??em v?r?, ka firma ir firma, bet darbinieki staig?. Ja ir bijis labs darbs sen?k, tas nenoz?m?, ka ir ar? �obr?d. Un otr?di.LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana