Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Forum

OHSAS

Autors: MAX
Datums: 2006-02-02 08:50:04

Var b?t k?ds var pateikt, kur var pieteikties apm?c?bai par ohsas!

Re:OHSAS

Autors: MIN
Datums: 2006-02-02 14:00:10

Pieteikties vari tur, kur tiek organiz?tas �adas apm?c?bas.

Re:OHSAS

Autors: MAX
Datums: 2006-02-03 11:24:46

Un tas b?tu (kur)??????

Re:OHSAS

Autors: Ligita
Datums: 2006-02-06 16:20:11

�?da veida kursus pied?v? vair?kas konsultantu firmas. Pazvanies, pajaut?, jo cenas un kursu ilgums un citas lietas var at�?irties

Re:OHSAS

Autors: MIN
Datums: 2006-02-09 12:35:27

Tie�i t?, kas mekl?, tas atrod. Viss atkar?gs ko gribi tur ieg?t. Vienk?r�i pieteikties apm?c?b?m, iziet k?das apm?c?bas, varb?t pat k?du sertifik?tu gal? ieg?t.

Re:OHSAS

Autors: LLL
Datums: 2006-03-12 14:11:01

zygon baltic consulting m?jaslap? ir inform?cijaLKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana