Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
UZ??M?JU ZIN?BU DIENAS '09
UZ??M?JU ZIN?BU DIENAS '09
Klientu apkalpo�anas gada balvas ieguv?ji

2008. gada 26. novembr? LR Ekonomikas ministrijas un Latvijas Kvalit?tes asoci?cijas organiz?t?s konferences „Pratisk? inov?cija – no idejas l?dz rezult?tam” ietvaros tika pasniegta Swedbankas Klientu apkalpošanas gada balva 2008

 

 

Klientu apkalpošanas gada balvu 2008 pasniedza Swedbank valdes loceklis Dainis B?rzi?š.
 

2008. gada Klientu apkalpošanas gada balvas laure?ti ir:

 

Lielo uz??mumu grup?: Latvijas Mobilais telefons SIA

 

MVU grup?: Drošas Braukšanas Skola

 

Tika pasniegti ar? fin?listu diplomi.
Latvijas Kvalit?tes balvas 2008. ieguv?ji

2008. gada 26. novembr? LR Ekonomikas ministrijas un Latvijas Kvalit?tes asoci?cijas organiz?t?s konferences „Pratisk? inov?cija – no idejas l?dz rezult?tam” ietvaros tika pasniegta Latvijas Kvalit?tes balva.

 

 

2008. gada Latvijas Kvalit?tes balvas laure?ti ir:

 

Lielo uz??mumu grup?: Latvijas Gaisa satiksme

 

MVU grup?: SIA komerccentrs DATI grupa

 

Fin?listu diploms: SIA Hansab.
Pieredzes apmai?as viz?tes

LKA aicina pieteikties tos uz??mumus, kuri ir gatavi uz?emt nelielas grupas pieredzes apmai?as viz?t?. Pieredzes apmai?as viz?tes ir orient?tas uz kvalit?tes vad?bas sist?mu darb?bu vai k?das no vad?bas metodik?m izmantošanu uz??mum?. M?r?auditorija - kvalit?tes vad?t?ji, KVS auditori un citi interesenti.

 

 LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana