Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
UZ??M?JU ZIN?BU DIENAS '09
UZ??M?JU ZIN?BU DIENAS '09

Labdien, LKA biedri!

Aicin?m LKA biedrus piedal?ties š? gada virtu?laj? projekt? " Uz??m?ju zin?bu dienas
'09", kas pied?v? uz??m?jiem bezmaksas tiešsaistes informat?vo vebin?ru par
organiz?ciju vad?bas aktu?liem jaut?jumeim. Plaš?ka inform?cija:
http://www.biznesam.lv/?sub=text&slug=1LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana