Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
�urn?ls
LKA Kvalitāte
 


 
Prezent?cija no Inov?ciju brokast?m augst?k? l?me?a vad?t?jiem

Aicin?m iepaz?ties ar Ulda Cimdi?a (Inovat?vo risin?jumu instit?ts) prezent?ciju no Inov?ciju dienu ietvaros organiz?taj?m Inov?ciju brokast?m augst?k? l?me?a vad?t?jiem, kuras norisin?j?s 2008. gada 27. novembr?.

 

Prezent?cija no Inov?ciju brokast?m augst?k? l?me?a vad?t?jiem

Standarts "Investors in Excellence"


Pied?v?jam iepaz?ties ar "Investors in Excellence" standartu, kuru ir izstr?d?jusi Midlands Excellence un latviešu valod? tulkojusi Latvia Excellence.

Raksts par LKA un kvalit?tes balvu

Raksts krievu valod? izdevum? "Bizness un Baltija" Nr. 177. 2005. gada 13. septembr?


LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana