Šī lapa ir lapas paraugs. Vietnes saturs ir novecojis, un kalpo tikai kā paraugs!

Informējam, šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies)
Mēs to darām, lai padarītu mājaslapas apmeklējumu Jums pēc iespējas patīkamāku.

  lapas karte
Engish Русский
Žurnāls
LKA Kvalitāte
 


 
Līdzdalība LKA


 


Latvijas Kvalitātes asociācija ir bezpeļanas organizācija, kura apvieno dažādu nozaru uzņēmumus, kā arī valsts un pašvaldības organizācijas. LKA biedru loku sastāda avairāk nekā 130 biedru, kuri savā darbībā par vienu no savām prioritātēm uzskata orentāciju uz kvalitāti un ilgspējīgu attīstību.

 

 


 

 

Kādas ir LKA biedru priekšrocības?

 

 

- LKA biedriem regulāri tiek rīkoti bezmaksas pasākumi - semināri, diskusiju klubi;

- LKA biedri saņem atlaidi uz maksas pasākumiem - maksas semināriem, ikgadējo starptautisko vadības jautājumiem veltīto konferenci;

- LKA biedriem ir pieejamas lasīšanai LKA bibliotēkas grāmatas un citi preses izdevumi;

- LKA biedri saņem atlaidi abonējot žurnālu "Kvalitāte"

- LKA biedriem ir izveidota vēstkopa, ar kuras palīdzību biedri var apmainīties ar informāciju;

- LKA biedriem ir iespēja iesaistīties dažādās citās LKA aktivitātēs

 


 

 

 

 

Kā kļūt par LKA biedru?

 

Ja vēlaties iestāties Latvijas Kvalitātes asociācijā (LKA), lūdzu, adresējiet iesniegumu LKA valdei un iesniedziet LKA birojā personiski vai nosūtot pa pastu. Steidzamības gadījumā izsūtiet iesniegumu pa faksu.

Iesniegumā norādiet, ka Jūs atbalstiet LKA mērķi un uzdevumus, ka garantējat iestāšanās naudas un biedru naudas apmaksu. Uzrādiet arī, kas būs organizācijas (uzņēmuma) pilnvarotais pārstāvis Latvijas Kvalitātes asociācijā (pārstāvja vārds, uzvārds). Iesniegumu nepieciešams rakstīt uz uzņēmuma veidlapas, tam jābūt ar vadītāja parakstu un apzīmogotam.

 

Iesniegumā, jeb uz atsevišķas lapas nepieciešams uzrādīt vēl sekojošu informāciju:

 

 

 • Organizācijas (uzņēmuma) PVN maksātāja reģistrācijas numurs
 • Bankas rekvizīti
 • Kopējais darbinieku skaits
 • Adrese juridiskā un faktiskā
 • Pilnvarotā pārstāvja (kurš uzturēs kontaktu ar LKA) vārds, uzvārds
 • Pārstāvja ieņemamais amats
 • Tālruņa numurs
 • Faksa numurs
 • Vadītāja vārds, uzvārds
 • Vadītāja ieņemamais amats
 • Tālruņa numurs
 • Faksa numurs
 • Elektroniskā pasta adrese *
 • Darbības sfēra, produkcijas (pakalpojumu) veidi

 

* šī Jūsu e-pasta (e-mail) adrese tiks pierakstīta vēstkopā "Kvalitāte", kurā Jūs varēsiet saņemt informāciju no LKA un brīvi apmainīties ar informāciju starp visiem LKA biedriem.

Iesniegumu izskata tuvākajā valdes sēdē, kurā pieņem lēmumu par uzņemšanu.

Pēc Valdes sēdes organizācijas vadītājs saņems apstiprinājumu par uzņemšanu LKA un rēķinu par iestāšanās iemaksu. Turpmāko informāciju un korespondenci sūtīs pilnvarotajam pārstāvim.

 

 


 

Iestāšanās maksa asociācijā - 25Ls.

 

 

 

Ar 2009.gada 1.janvāri, pamatojoties uz LKA 2008.gada 18. marta kopsapulces lēmumu, biedru nauda LKA par vienu gadu  ir sekojoša:

 

 

 Darbinieku skaits organizācijā

 Biedru naudas apjoms par vienu gadu

 individuālie biedri   Ls 30
 līdz 50 darbiniekiem   Ls 150
 no 51 līdz 200 darbiniekiem  Ls 250
 no 201 līdz 500 darbiniekiem  Ls 400
 Virs 500 darbiniekiem  Ls 500


 

 LKA Kvalitāte
Mājas lapa no "Dators x Dizains". Brīvs lapu hostings Monētu kalšana